logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Международно сътрудничество и проекти

Международната дейност в МГУ „Св. Иван Рилски“ се управлява от Заместник- ректора по международно сътрудничество и проекти. Тази дейност обхваща участие в международни образователни и изследователски програми и проекти, членство в международни организации, двустранно сътрудничество с висши учебни заведения в страни от ЕС и извън него, организиране и провеждане на международни изяви в областта на геологията и минните дейности, администрирането на международната кореспонденция Международното сътрудничество на МГУ „Св. Иван Рилски“с чуждестранни университети се осъществява чрез: мобилност на студенти и преподаватели; участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания

Дейставащи двустранни договори
Минна академия Фрайберг, Германия
Университета в гр. Льобен, Австрия
Магнитогорски държавен технически университет „Г.И. Носов", Русия
Сант Петербурски Държавен Минен Университет, Русия
Московския Държавен Миннен университет (МГГУ), Русия,
Мадридски Университет за дистанционно обучение, Испания,
Университетите в Петрушани и Търгу Жиу, Румъния
Европейски Институт за модерни ИТ, енергетика, рециклиране и развойна
дейност, Берн, Швейцария
Университетите Ал Нилейн и Университетът на бъдещето, Хартум, Судан
Нишки Университет, Сърбия
Университетът в гр. Евора, Португалия
Ухтински Държавен Технически Университет, гр. Ухта, Република Коми, Руска Федерация
Монголски Минен университет, Улан Батор
Минно-геоложки Университет, Ханой Виетнам
Университет „Гоце Делчев“, Щип, Република Македония
Факултет по геология, минно дело и петролна геология на Университета на гр. Загреб, Република Хърватска
Китайски Минно-технологичен Университет, Ксуджоу, Китай
Университет по информационни науки и технологии, Охрид, Македония
Орловски Държавен Университет „И. С. Тургенев“, гр. Орлов, Руска Федерация
Университет в гр. Сайтама, Япония

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter