logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Студентска и преподавателска мобилност

Студентска и преподавателска мобилности Еразъм +


Процедура за избор на кандидати за Международна мобилност по програма Еразъм+


Администрира се от Заместник-ректора по международно сътрудничество и проекти и Координатор Еразъм на МГУ – доц. Станислав СтойковКоординатор на програма Еразъм + за Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

Доц. д-р Станислав Стойков
Кабинет: ГПФ, 251
Тел.: 8060357
e-mail: ststst@abv.bg


Списък на Университетите, с които Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ има действащи споразумения за академичен обмен в рамките на програма Еразъм +

 1. Технически университет Мадрид, Испания, Минно и енергийно училище - 2017 г.;
 2. Аксарайски университет, Турция – 2015 г.;
 3. Университет Петрошани, Румъния – 2014 г.;
 4. Солунски университет „Аристотел“, Гърция – 2015 г.;
 5. Университет Евора, Португалия – 2016 г.;
 6. Загребски университет, Рударско-геоложко-нефтен факултет, Хърватска – 2016 г.;
 7. Технически университет Фрайберг, Минна академия, Германия – 2014 г.;
 8. Щипски университет „Гоце Делчев“, Македония – 2016 г.;
 9. Минен университет, Леобен, Австрия – 2013 г.;
 10. Технически университет Лисабон, Португалия – 2013 г.;
 11. Университет Овиедо, Испания – 2013 г.;
 12. Университет Кастилия – Ламанча, Алмаден, Испания – 2014 г.


Подписани нови споразумения за академичен обмен между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и други чуждестранни висши учебни заведения:

 1. Технически университет Мадрид, Испания, Минно и енергийно училище - 2017 г.;
 2. Аксарайски университет, Турция – 2015 г.;
 3. Университет Петрошани, Румъния – 2014 г.;
 4. Солунски университет „Аристотел“, Гърция – 2015 г.;
 5. Университет Евора, Португалия – 2016 г.;
 6. Загребски университет, Рударско-геоложко-нефтен факултет, Хърватска – 2016 г.;
 7. Технически университет Фрайберг, Минна академия, Германия – 2014 г.;
 8. Щипски университет „Гоце Делчев“, Македония – 2016 г.;
 9. Университет Кастилия – Ламанча, Алмаден, Испания – 2014 г.


Списък на необходимите документи за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм + на студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“:


ЕРАЗЪМ+

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter