logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

03.10.2017

Катедра „ОРПИ и ВР“ Дипломна защита

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДИПЛОМНА ЗАЩИТА
ЗА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
„ОРПИ“ , „РНПИ“ и „ТТВР“


ще се проведе на 01.12.2017 година от 9.00 часа в зала 220 на МТФ
НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 28.11.2017г. при Е. Минчева,
кабинет 218,тел. О2 80 60 327, катедра „ОРПИ и ВР“.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter