logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

03.10.2017

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. ”РПИ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ

За студентите от спец. ”РПИ“ ОКС "бакалавър, ще се проведе на

30.11.2017 г. от 9.00 часа, зала 220

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 28.11.2017г. при Е. Минчева,

кабинет 218, тел. 02 80 60 327, катедра „ОРПИ“

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter