logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

24.10.2017

60 - та Международна научна конференция

60 та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МГУ 20 октомври 2017 г.

За поредна година Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ организира международна научна конференция. Тя бе разделена в следните тематични секции:

  • Добив и преработка на минерални суровини

  • Геология и геофизика

  • Механизация, електрификация и автоматизация на мините

  • Хуманитарни и стопански науки

Научната конференция бе открита от доц. д-р Павел Павлов – Зам. ректор по научноизследователска дейност в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Приветствено слово произнесе проф. д-р инж. Любен Тотев - ректор на МГУ.

На научния форум присъстваха гости и колеги, представители на Минни университети от Европа:

  • Минна академия Фрайберг, Германия;

  • Гости от Албания;

  • Гости от Судан;

  • Гости от Австралия;

  • Гости от Сърбия

  • Гости от Македония и много други.

Сред участниците на конференцията бяха: Амек Минпрок България ЕООД; Асарел Медет АД; Астел ЕООД; Белаз – София ЕООД; Българска асоциация на производителите на инертни материали; Българска минно-геоложка камара; Геотехмин ООД; GP Group Ltd; Haver Niagara (Германия); Евроалианс Инженеринг АД; Елаците Мед АД; Трейс Рисорсиз ЕООД и много други.Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter