logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

23.10.2017

Дати за ДИ и ДЗ на кат." ГППИ"


КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2016/17 година

на 30 Ноември 2017 г.  

от 8.30 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

по ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, за абсолвентите от специалността ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ на ОКС БАКАЛАВЪР

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 9.30 часа  

за абсолвентите от специалности

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ, ПЕТРОЛНА ГЕОЛОГИЯ и ИКОНОМИКА НА ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА на ОКС МАГИСТЪР

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                   до 24.11.17г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ       22.11.17г.

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТА

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter