logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

05.02.2018

Дата за държавен ДИ и ДЗ кат ГиГ

 

КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА   15.03.2018 год.

 

от 9.00 ч.

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

по ГЕОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА  

за АБСОЛВЕНТИТЕ от

специалност ГЕОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА”

на ОКС “БАКАЛАВЪР”

 

 

 

от 9.3.

 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 

ЗАЩИТА

НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

НА МАГИСТРАНТИТЕ ОТ СПЕЦ. “ГЕОИНФОРМАТИКА”

 

 

МОЛЯ, АБСОЛВЕНТИТЕ В СРОК ДО 9.03.2018 г. ДА СЕ ЗАПИШАТ

ЗА УЧАСТИЕ В КАБ. 267 (проф. дгн Д. Синьовски)

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ 7.03.2018 г.

В КАБ. 267 (проф. дгн Д. Синьовски)

 

 

От катедрата

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter