logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

05.02.2018

СЪ О Б Щ Е Н И Е – Катедра „ОРПИ и ВР“ Дипломна защита

ДИПЛОМНА ЗАЩИТА ЗА МАГИСТРИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „ОРПИ“ , „РНПИ“ и „ТТВР“
ще се проведе на 16.03.2018 година от 9.00 часа в зала 220 на МТФ

Краен срок за предаване на дипломните работи – 02.03.2018 г. при Е. Минчева, кабинет 218, МТФ, тел. 02 80 60 327, катедра „ОРПИ и ВР“.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter