logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

05.02.2018

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ спец. ”РПИ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ
За студентите от спец. ”РПИ“ ОКС "бакалавър, ще се проведе на
15.03.2018 г. от 9.00 часа, зала 220
НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 12.03.2018г. при Е. Минчева,
кабинет 218, тел. 02 80 60 327, катедра „ОРПИ“

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter