logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

06.02.2018

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ
За студентите от спец. „Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се проведе на 16.03.2018 г. от 9.00 часа 142 зала.
НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 01.03.2018г.
От катедрата

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter