logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

15.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е –Катедра „ОРПИ и ВР“

Очните занятия за летен семестър на уч. 2017/2018 г. за магистрите към катедра „ОРПИ и ВР“,
редовно и задочно обучение, първи курс, ще се проведат от 26.03.2018 г.- начало от 13.30 часа, до 05.04.2018 г.

От катедрата

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter