logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

16.04.2018

Дати за ДИ и ДЗ на кат." ГППИ"


КАТЕДРА “ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2017/18 година

на 05 Юли 2018 г.  

от 8.30 часа ще се проведе   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

по ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, за абсолвентите от специалността ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ на ОКС БАКАЛАВЪР

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 9.30 часа  

за абсолвентите от специалности

ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ, ПЕТРОЛНА ГЕОЛОГИЯ и ИКОНОМИКА НА ИЗКОПАЕМИТЕ ГОРИВА на ОКС МАГИСТЪР

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА                   до 29.06.18г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ       29.06.18г.

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТА


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter