logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

24.04.2018

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ URPS , IM

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ
За студентите от спец. „УРПС“ - ОКС „бакалавър“ и
„Индустриален менидмънт – ОКС „магистър” , ще се
проведе на 18.06.2018 г. от 9.00 часа .

НЕОБХОДИМО Е СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО до 11.06.2018г.
От катедрата

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter