logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

24.04.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Деканат МТФ


Държавният изпит за студентите от спец. „РПИ“, ОКС „бакалавър“ ще се проведе на 28 юни 2018 год. от 9,00 часа в зала 220.
Срок за записване: 26 юни 2018 год. в деканата на МТФ.


Дипломните защити за студентите от специалности „ОРПИ“ и „РНПИ“, ОКС „магистър“ към кат. „ОРПИ и ВР“ ще се проведе на 29 юни 2018 год. от 9,00 часа в зала 220.

Срок за предаване на Дипломните работи: 25 юни 2018 год.

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter