logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

02.05.2018

Pезултатите от Конкурса „Богатствата на Земята и човешкият прогрес - 2018“.

Съобщение

Резултати

От проведения от МГУ „Св. Ив. Рилски“ конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес - 2018“Раздел „Компютърна презентация“

Възрастова група 5ти-8ми клас

I награда – Владимир Мирославов Василев, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

IIнаграда – Николай Николов Стойков,VIIкл.,163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

IIIнаграда – Благовест Красимиров Златков, Vкл., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен

Даниела Атанасова Данчева, VIIкл., 163.ОУ „Черноризец Храбър“ – гр. София

Възрастова група 9ти-12ти клас

I награда – Росица Венциславова Друмева, ХIIкл.,НПГПТО „М.В.Ломоносов“– гр. София

II награда – Илиан Тонев Тодоров, ХIIкл., СУ "Иван Вазов" - град МездраРаздел „Цикъл от фотографии“

Възрастова група 5ти-8ми клас

I награда – Благовест Красимиров Златков, Vкл., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter