logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

08.05.2018

На вниманието на дипломантите от ГПФ

Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през м. март 2018 год. са отпечатани.
Поканваме Ви в Деканат ГПФ с попълнен Обходен лист и 2 бр. снимки за разписване на дипломите.

Деканат ГПФ

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter