logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

01.06.2018

Дати за ДИ и ДЗ на кат."СДТНГ"

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ””


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2017/2018 година

на 22 юни 2018 г.

от 09:00 часа ще се проведат ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ и ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ


за абсолвентите от специалността Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ”

на ОКС „БАКАЛАВЪР”

и специалности „Сондиране и добив на нефт и газ”, „Проучвателно сондиране”, „Добив, ранспорт и съхраняване на нефт и газ” и „Газоснабдяване” на ОКС „МАГИСТЪР”ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТА: до 12.06.2018г.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ: до 12.06.2018г.

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КАТЕДРАТАСертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter